Predsednik                         Tajnik                 SREČKO Pavkovič            EDVIN Kocjan

                                                                              Blagajnik                      Sodnik

                                           JURE Zorič                DANILO Vukov              IVAN Tomše

    FRANCI Kukovičič           BORIS Černoga                JOŽE Lapuh              DUŠAN Vodlan

NAPOVEDUJEMO:

Turnir ob sotočju Save in Krke

Športna dvorana Brežice

08.12.2022 - 07.01.2023